OBCHODNÍ ŘÁD

Tento eshop nespadá pod EET.

Všeobecné ustanovení

Ke každému zboží zakoupenému na www.blues-shop.cz (dále jen prodávající) je přikládána faktura (popř.paragon). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně předáno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Je-li zboží viditelně poškozeno, nepřebírejte jej od dopravce, ale sepište protokol či záznam o poškození zásilky a jejím odmítnutí.

Svou objednávkou stvrzujete souhlas s využitím vašich údajů pro komunikaci s vámi a zasláním zboží na vámi uvedenou adresu. Naše firma se zavazuje, že veškerá Vaše osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě a je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Možnost vrácení peněz

V případě, že Vám zboží nevyhovuje, máte možnost (podle novely Občanského zákoníku 40/1964sb z 1.ledna 2001) ho do 14 dní od doručení vrátit ve stavu jak jste jej obdrželi, se všemi náležitými doklady. Zboží odešlete na adresu uvedenou v kontaktech a přiložte žádost o vrácení peněz a my Vám vrátíme peníze po obdržení zboží na Vaš bankovní účet.

Záruční doba

Na veškeré u nás zakoupené zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.

Reklamace

Zakoupené zboží máte samozřejmě právo reklamovat. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady. Uplatnění záruky se nevztahuje na nesprávné použití výrobku a neodborné zásahy do výrobku.
Harmonikové plátky a hlásky jsou části, které podléhají opotřebení a proto nepodléhají záruce!!!

Postup při vyřizování reklamace

Stane li se Vám nemilá věc a Vámi zakoupený výrobek, vykazuje vadu o které jste přesvědčeni že je způsobena výrobní nebo materiálovou vadou, kontaktujte nás e mailem nebo telefonicky. Zboží nám zašlete zpět a po posouzení oprávněnosti reklamace Vám bude opravený výrobek zaslán zpět. V případě neopravitelné vady Vám bude zaslán nový výrobek nebo vrácena cena výrobku. Bude-li zákazník trvat na posouzení a zaslání zboží do Německa k výrobci tj. firmě Seydel a reklamace bude ze strany výrobce zamítnuta, veškeré výdaje spojené s vyřizením reklamace u výrobce, hradí zákazník!  Budeme se snažit, abychom nepříjemnou záležitost, jakou je reklamace výrobku, vyřídili co nejrychleji a k Vaší spokojenosti

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@blues-shop.cz
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce:https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Provozovatel Blues shopu nespadá pod EET


Sonia Ritzková
Markvartovická 17/11
Ludgeřovice
747 14
IČ 487 82 181

č.ú. CZK 2801036467/2010
SWIFT/BIC   FIOBCZPPXXX
IBAN  CZ3420100000002801036467


Euro účet 20010364852010
IBAN CZ6920100000001036485
BIC kod: FIOBCZPPXXX