OBCHODNÍ ŘÁD

Tento eshop nespadá pod EET.

Všeobecné ustanovení

Ke každému zboží zakoupenému na www.blues-shop.cz (dále jen prodávající) je přikládána faktura (popř.paragon). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Pokud není zboží osobně předáno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Je-li zboží viditelně poškozeno, nepřebírejte jej od dopravce, ale sepište protokol či záznam o poškození zásilky a jejím odmítnutí.

Svou objednávkou stvrzujete souhlas s využitím vašich údajů pro komunikaci s vámi a zasláním zboží na vámi uvedenou adresu. Naše firma se zavazuje, že veškerá Vaše osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě a je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Možnost vrácení peněz

V případě, že Vám zboží nevyhovuje, máte možnost (podle novely Občanského zákoníku 40/1964sb z 1.ledna 2001) ho do 14 dní od doručení vrátit ve stavu jak jste jej obdrželi, se všemi náležitými doklady. Zboží odešlete na adresu uvedenou v kontaktech a přiložte žádost o vrácení peněz a my Vám vrátíme peníze po obdržení zboží na Vaš bankovní účet.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě nás informujte elektronicky na info@blues-shop.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a přiložte  doklad o koupi projektu nebo sdělte alespoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký balíček jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, v případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

 

Záruční doba

Na veškeré u nás zakoupené zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.

Reklamace

Zakoupené zboží máte samozřejmě právo reklamovat. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady. Uplatnění záruky se nevztahuje na nesprávné použití výrobku a neodborné zásahy do výrobku.
Harmonikové plátky a hlásky jsou části, které podléhají opotřebení a proto nepodléhají záruce!!!

Postup při vyřizování reklamace

Stane li se Vám nemilá věc a Vámi zakoupený výrobek, vykazuje vadu o které jste přesvědčeni že je způsobena výrobní nebo materiálovou vadou, kontaktujte nás e mailem nebo telefonicky. Zboží nám zašlete zpět a po posouzení oprávněnosti reklamace Vám bude opravený výrobek zaslán zpět. V případě neopravitelné vady Vám bude zaslán nový výrobek nebo vrácena cena výrobku. Bude-li zákazník trvat na posouzení a zaslání zboží do Německa k výrobci tj. firmě Seydel a reklamace bude ze strany výrobce zamítnuta, veškeré výdaje spojené s vyřizením reklamace u výrobce, hradí zákazník!  Budeme se snažit, abychom nepříjemnou záležitost, jakou je reklamace výrobku, vyřídili co nejrychleji a k Vaší spokojenosti

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@blues-shop.cz
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce:https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Provozovatel Blues shopu nespadá pod EET


Sonia Ritzková
Markvartovická 17/11
Ludgeřovice
747 14
IČ 487 82 181

č.ú. CZK 2801036467/2010
SWIFT/BIC   FIOBCZPPXXX
IBAN  CZ3420100000002801036467


Euro účet 20010364852010
IBAN CZ6920100000001036485
BIC kod: FIOBCZPPXXX